KAPADOKYA OSGB

1Nevşehir : 0384 213 02 00

Merak ettiğiniz her türlü konuda bilgi almak için  bilgi@kapadokyadanismanlik.com Adresinden E-Posta Gönderebilirsiniz

WEB SİTE SORUN BİLDİRİM

0507 118 88 68
Pzt.-Cmt. 9:00 - 18:00
udegirmenci@kapadokyadanismanlik.com
7/24 Aktif Destek

İşveren R.D.ni Kendi Yapabilir mi?

Yukarıda belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde risk değerlendirmesinin bir ekip tarafından

gerçekleştirileceği / yapılacağı hükümleri yer almaktadır. Bu nedenle, risk değerlendirmesini işverenin kendisinin yapıp yapamayacağı, özellikle tek çalışanı olan veya birden fazla çalışanı olmakla birlikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmayan işyerlerinde işverenin bu ekibi nasıl oluşturacağı sorusu akla gelebilir.
Konuyla ilgili olarak aynı yönetmeliğe; “6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.” şeklinde geçici bir madde konulmuştur.

6331 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı söz konusu 38 inci maddesinde ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma veya görevlendirme zorunluluğunun,

• Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2014 tarihinde,
• 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 30/6/2013 tarihinde,
• Diğer işyerleri yani 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için ise 30/12/2012 tarihinde,
başlayacağı belirtilmiştir.

 

Hizmet Alanları Listemiz

  • İş Güvenliği Uzmanlığı ve Danışmanlığı

  • İş Yeri Hekimliği ve Danışmanlığı

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

  • Acil Durum Yönetimi Danışmanlığı

  • Risk Değerlendirmesi Hazırlanması

  • Acil Durum Planı Hazırlanması
YUKARI