Mobil Sağlık

Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

MOBİL SAĞLIK ARACI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerlerinde çalışanların sağlık gözetiminin yapılmasını zorunlu kılmıştır. İş sağlığı hizmetleri kapsamında yapılan sağlık gözetimine esas tetkikler gezici İSG araçlarıyla da sunulabilmektedir. Bu kapsamda Gezici İSG Hizmetlerini düzenlemek amacıyla Bakanlığımızca 2016/7 sayılı genelge
yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgenin yürürlüğe girmesi nedeniyle uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, ayrıca illerden gelen geri bildirimler doğrultusunda ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılacak işlemlere esas olmak üzere açıklamalara gerek duyulmuştur

mobil-saglik-3
mobil-saglik-1
mobil-saglik-4

Gezici İSG Aracı Nedir?

Gezici İSG aracı nedir? Çalışanların işe girişinde, iş değişikliği yapmalarında, sağlık raporu sürelerinin dolduğu zaman sağlık taramasına girmesi gerekir. Mobil sağlık hizmeti alacak olan firmalar kendi belirlemiş oldukları gün ve zaman dilimleri içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Bu süre içerisinde kayıpları minimum seviyeye düşmektedir.

İş sağlığı konusunda 161 sayılı ILO sözleşmesiyle iş sağlığı uygulamalarının iş yerlerinde verilmesi tavsiye edilmektedir. İş sağlığı uygulamalarının işyeri dışında uygulanması iş gücü, iş günü, üretim ve iş verimi kaybına neden olur. Bununla beraber kimyasal maruziyetiyle ilgili olarak bazı sağlık uygulamalarında, numune alımı mesai başlangıcı, ortası ya da bitiminde alınması gerekir. Bu gibi problemlere çözüm olarak mobil sağlık hizmetleri bulunmaktadır.

Gezici İSG Aracı Ne Demek

Kanunla çalışanların sağlığının korunması önemli bir konu haline gelmiştir. İş ve meslek problemlerinin tam olarak engellenmesi için getirilen bu yükümlülükler işverenler tarafından tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Sorumluluklarını yerine getirmeyecek olan işverenler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Çalışanların sağlık muayene uygulamalarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi mobil sağlık hizmetleri ile kolay duruma gelmektedir. Yetkili bulunan OSGB firmaları tarafından ruhsatlı ve gerekli donanımları içerisinde bulunduran mobil sağlık araçları ile verilecek olan sağlık uygulamaları maliyet uygunluğu ile işverenler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bununla beraber iş verimliliğini minimum oranda düşürmesi ve personellerin kurum içerisinde muayene edilmesi büyük bir avantaj sunmaktadır.

Mobil Sağlık Araçında Yapılan Tetkikler

Kanuna göre işletmeler, çalışan personellerinin sağlık muayeneleri kapsamı içerisinde biyolojik, fizyolojik ve kimyasal ölçümlerini yaptırmak zorundadır. Mobil araç (Gezici İSG Tetkikleri) temel amacı meslek hastalığının işyeri ortamında çalışanlar üzerinde oluşturduğu etkileri gözlemlenmesi ve bu duruma karşı önlem alınmasıdır. Sağlık tetkikleri alanında en büyük desteği mobil sağlık araçları vermektedir.

Mobil sağlık uygulamaları, sadece İSG hizmeti verme konusunda yetkili OSGB’ler tarafından uygulanmaktadır. Mobil sağlık uygulamalarını, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile ruhsatlandırılmış olan kurum ve kuruluşlar vermektedir. İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile izin belgesi düzenlenen mobil sağlık araçları içerisinde görev yapacak çalışanlara da belge düzenlenmektedir. Mobil sağlık araçları içerisinde kabinde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri olması gerekir. Bununla bebraber araç en fazla 15 yaşında olmalıdır.

Bu Kapsamda aşağıda ki işlemler yapılmaktadır.

  • Akciğer Grafisi
  • Aşı Uygulamaları ( Tetonoz Aşısı, Hepatit Aşısı, Grip Aşısı)
  • İşitme Testi (Odiometri)
  • Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)
  • Portör Taramaları
  • Göz Taraması
  • Laboratuvar Tetkikleri