Eğitime Giriş

Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Eğitimler

Eğitime Giriş

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Şu Şekildedir.
• Temel is sağlığı ve güvenliği eğitimi
• Risk değerlendirmesi eğitimi
• Kaza araştırması ve kök sebep analizi
• Yangın eğitimi
• Acil durum planlama eğitimi
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının genel prensipleri
• İşletmelerde iş organizasyonu
• İş kazası sonrasında ortaya çıkan cezai ve hukuki sorumluluklar
• İş kazalarının nedenleri ve sonuçlarının analizi
• İsg konusunda devlet, isçi, işverenlerin görev ve sorumlulukları
• Meslek hastalıkları ve korunma yolları
• Çalışma ortamında termal konfor şartları
• Endüstriyel tesislerde yangın ve korunma yolları
• İşyerlerinde elektrik kazaları ve önlem tedbirleri
• İs ekipmanlarında güvenlik tedbirleri
• Malzemelerin tasıma ve depolama islerinde güvenlik tedbirleri
• İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti
• Kişisel korunma donanımları
• Çalışma hayatında ergonomik uygulamalar
• İş kazalarının incelenmesi
• İş kazalarında biyolojik etkenler
• İş kazalarında fiziksel etkenler
• İş yerlerinde elektrik kazaları ve önleme tedbirleri

Eğitime Giriş
Hizmet Alanları Listemiz
Kapadokya OSGB

Hizmet Alanları Listemiz

İhtiyaç duyduğunuz her alanda Kapadokya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yanınızda...

  • İş Güvenliği Uzmanlığı ve Danışmanlığı
  • İş Yeri Hekimliği ve Danışmanlığı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
  • Acil Durum Yönetimi Danışmanlığı
  • Risk Değerlendirmesi Hazırlanması
  • Acil Durum Planı Hazırlanması
Hızlı ve çözümleyici bir firma ile çalışmak ister misiniz? Misafirimiz olun...

Hızlı ve çözümleyici bir firma ile çalışmak ister misiniz? Misafirimiz olun...

Kapadokya Danışmanlık 2012 yılı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan OSGB yetkisi almış bir firmadır.

İletişim Bilgileri
Hızlı ve çözümleyici bir firma ile çalışmak ister misiniz? Misafirimiz olun...
Hızlı ve çözümleyici bir firma ile çalışmak ister misiniz? Misafirimiz olun...
Hızlı ve çözümleyici bir firma ile çalışmak ister misiniz? Misafirimiz olun...
Hızlı ve çözümleyici bir firma ile çalışmak ister misiniz? Misafirimiz olun...
Hızlı ve çözümleyici bir firma ile çalışmak ister misiniz? Misafirimiz olun...