Services Three

Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı...

Read More

Hayat Kurtarma Zinciri

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının...

Read More

İlk Yardımcının Özellikleri

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilk yardımcı...

Read More

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması...

Read More

İlk Yardım Nedir

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın...

Read More

Eğitime Giriş

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Şu Şekildedir. Temel is sağlığı ve güvenliği eğitimi, Risk değerlendirmesi eğitimi,

Read More

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk değerlendirmesi ( risk analizi ) kavramıdır. Risk; tehlikelerden kaynaklanan...

Read More

Yangın ve Yangından Korunma

Yangın, yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve kontrol edilemeyen yanma olayıdır. Yanma ise...

Read More

Yasal Hak ve Sorumluluklar

4857 sayılı iş kanuna göre işverenler; işyerinde alınan is sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını...

Read More